Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLBOVATTNET, 661174 128983 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-26 Stoppdatum 2020-07-25
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: