Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 661223 128144 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-27 Stoppdatum 2020-07-27
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 1614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: