Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-06-25 Stoppdatum 2020-06-25
Mängd (ton): 241,27 Kostnad totalt: 927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: