Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 663204 133968 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-13 Stoppdatum 2020-10-13
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: