Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DELTJÄRNET, 664840 131029 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-28 Stoppdatum 2020-07-28
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 1777
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: