Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SMALSJÖN, 665025 140580 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-18 Stoppdatum 2020-08-18
Mängd (ton): 25,52 Kostnad totalt: 805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: