Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vallälven, 17VTM83 514 16 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-21 Stoppdatum 2020-07-21
Mängd (ton): 16,86 Kostnad totalt: 1493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: