Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NOTTJÄRNET, 665318 131576 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-01 Stoppdatum 2020-08-01
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 1492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: