Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ULLEN, 665505 138876 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-28 Stoppdatum 2020-07-28
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: