Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA GRANTJÄRNEN, 668877 138036 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-20 Stoppdatum 2020-07-20
Mängd (ton): 29,95 Kostnad totalt: 1410
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: