Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LISJÖTJÄRNEN, 666126 135269 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-23 Stoppdatum 2020-07-23
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: