Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OPPTJÄRNET, 666166 131497 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-07 Stoppdatum 2020-10-07
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: