Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA HAKLAMP, 666751 132464 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-02 Stoppdatum 2020-08-02
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: