Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNEN, 665795 136340 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-30 Stoppdatum 2020-07-30
Mängd (ton): 35,42 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: