Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNEN, 17VTM83 521 6 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-23 Stoppdatum 2020-07-23
Mängd (ton): 8,18 Kostnad totalt: 1493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: