Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ARTTJÄRN, 663099 136089 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-21 Stoppdatum 2020-07-21
Mängd (ton): 47,32 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: