Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTTJÄRNEN, 668277 136514 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-24 Stoppdatum 2020-07-24
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 1410
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: