Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOLLSÅSPUSSEN, 669088 135769 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-24 Stoppdatum 2020-07-24
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: