Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA HÄSSLINGEN, 669410 133822 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-06 Stoppdatum 2020-08-06
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: