Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Groptjärnen, 669706 134660 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-26 Stoppdatum 2020-08-26
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: