Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 670464 134333 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-27 Stoppdatum 2020-08-27
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: