Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGKALVEN, 671307 135912 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-08 Stoppdatum 2020-08-08
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: