Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA SUNDSJÖN, 665122 139897 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-17 Stoppdatum 2020-09-17
Mängd (ton): 22,34 Kostnad totalt: 805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: