Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nordmarkälven, 17DOS0036 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-14
Mängd (ton): 151,91 Kostnad totalt: 523
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: