Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖVANTJÄRNEN, 664303 140607 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-05 Stoppdatum 2020-11-05
Mängd (ton): 25,19 Kostnad totalt: 805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: