Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-PÖRTEN, 674435 134824 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-10 Stoppdatum 2020-08-10
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: