Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ESKILSBERGSTJÄRNEN, 674928 132540 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-12 Stoppdatum 2020-08-12
Mängd (ton): 25,38 Kostnad totalt: 1424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: