Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTINGEN, 659553 140513 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 59,83 Kostnad totalt: 825
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: