Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-02 Stoppdatum 2020-09-02
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 49500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: