Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-19 Stoppdatum 2020-09-19
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 15951
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: