Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-19 Stoppdatum 2020-09-19
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 13395
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: