Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-26 Stoppdatum 2020-11-26
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7255
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: