Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 42,99 Kostnad totalt: 27213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: