Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-05 Stoppdatum 2005-11-05
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: