Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-11 Stoppdatum 2002-02-11
Mängd (ton): 9,89 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: