Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-05 Stoppdatum 2021-10-05
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 14366
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: