Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb017vm , 2482rotb017vm Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-12 Stoppdatum 2021-10-12
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2580
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: