Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656705 142984 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-05-11 Stoppdatum 2021-05-11
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 7332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: