Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-05-20 Stoppdatum 2021-05-20
Mängd (ton): 21,22 Kostnad totalt: 26642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,4
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: