Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662563 147042 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-05-17 Stoppdatum 2021-05-17
Mängd (ton): 7,73 Kostnad totalt: 13558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: