Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-05-13 Stoppdatum 2021-05-13
Mängd (ton): 13,91 Kostnad totalt: 24841
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: