Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-06 Stoppdatum 2021-08-06
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3645
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: