Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-10 Stoppdatum 2021-08-10
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6674
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: