Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-01 Stoppdatum 2021-08-01
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 4283
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: