Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANTJÄRN, 1493 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-04 Stoppdatum 2021-08-04
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 1784
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: