Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-07-26 Stoppdatum 2021-07-26
Mängd (ton): 6,85 Kostnad totalt: 12647
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: