Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-01 Stoppdatum 2021-09-01
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 10421
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: