Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG009, 1551 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-07-30 Stoppdatum 2021-07-30
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 2068
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: