Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖNNINGSTJÄRNET, 1259 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-07-31 Stoppdatum 2021-07-31
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3806
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: