Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-21 Stoppdatum 2021-10-21
Mängd (ton): 11,01 Kostnad totalt: 19668
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: